Oktatott tantárgyak

A Kísérleti Üzem és Tangazdaság szervezeti egység által oktatott tárgyak
 

Kertészeti gyakorlati fogások
Tárgykód: 3KU50NAK02F
Kreditpont: 10
Követelmény: gyakorlati jegy
Tárgy lerása:
 
A Kertészeti gyakorlati fogások c. tárgy a Kertészmérnök felsőoktatási szakképzési szak kötelező tantárgya. 5 hetes tartamgyakorlat, mely Soroksáron a Kertészettudományi Kar Kísérleti Üzem és Tangazdaságában tölthető el. Az oktatók a Kísérleti Üzem ágazatvezetői. A tantárgyfelelős dr. Geösel András. A gyakorlat műveltető jellegű. Célja, hogy a Hallgatóink betekintést nyerjenek az ágazatokban folyó aktuális feladatokba; bemutatás, szemléltetés és gyakoroltatás útján széleskörű gyakorlati ismereteket és szakmai jártasságot szerezzenek. Az üzem hét ágazatában: a Dísznövénytermesztési, Faiskolai, Gyógynövénytermesztési, Gyümölcstermesztési, Ökológiai Gazdálkodás, Nemesítési és Zöldségtermesztési Ágazatokban, valamint a Központi Termelésben az éppen aktuális kertészeti feladatok végzésében, a vevők kiszolgálásában, a post-harvest feladatok és a háttérmunkák ellátásában gyakorolhatnak a felsőoktatási szakképzés diákjai.
 
A gyakorlat ideje alatt az Üzem bármelyik ágazatában történhet munkavégzés. A hallgatói beosztást minden hét elején a központi épület (a buszmegállók melletti, sárgára festett, térkőves parkolóval ellátott épület) ajtajára kifüggesztjük. A gyakorlat az Üzem munkarendjéhez igazodik. Hétfőtől csütörtökig reggel 8 órától délután 15 óráig tart a munkavégzés, pénteken reggel 8 órától délután 1 óráig tart. A gyakorlat kezdetére a beosztás szerinti ágazatban, a szabad ég alatt történő fizikai munkavégzésre alkalmas ruhába átöltözve kell a hallgatóknak megjelenni. Metszőollót (éleset) a gyakorlatokra hozni kell. Az ebédszünet az érintett ágazatok általános és aznapi munkarendjeihez igazodik, fél órás időtartamú. Az Üzem területén bolt nincs, ezért a napi szükséges folyadékról és élelemről a hallgatóinknak előre gondoskodniuk kell.
 
Minden gyakorlati nap kezdetén a Hallgatók balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amit aláírásukkal és Neptun kódjukkal az arra rendszeresített nyomtatványon tanúsítanak. A gyakorlati napokon jelenléti ív vezetése is lehetséges. Koszolható ruháról, zárt lábbeliről, időjárásnak megfelelő öltözetről a Hallgatónak gondoskodnia kell. Érdemes a napfény elleni és a kullancsok elleni védekezésről is gondoskodni. Hosszú haj esetében valamilyen, a hajat összefogó megoldást is alkalmazzon az érintett Diák (balesetvédelem miatt)! Az Üzem területén csak az arra kijelölt helyen lehet dohányozni! Alkoholos italt, kábítószert és egyéb tudatmódosító szereket használni és tartani az Üzem területén tilos! Alkoholos és egyéb munkavégzésre alkalmatlan állapotban a napi gyakorlat megkezdése és/vagy folytatása elutasítható.
 
Amennyiben a Hallgató tartósan vagy alkalomszerűen gyógyszert szed, vagy súlyos betegséggel, allergiával él együtt, azt a nap kezdetén a gyakorlatvezetővel közölnie kell!
 
A tárgy értékelése háromfokozatú skálán történik (kiválóan megfelelt (5), megfelelt (3) és nem felelt meg (1)). A teljesítéséhez szükséges:

- pontos megjelenés,
- a feladatok megoldásában való aktív részvétel,
- szükség szerint önálló és fegyelmezett munkavégzés.
 
A gyakorlatokról való hiányzás mértékét a TVSZ határozza meg. A hiányzásokról orvosi és egyéb igazolás nem szükséges, de a hiányzást lehetőség szerint emailben előre jelezni szükséges. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy bármilyen felmerülő probléma esetén, az esetleges kérésekkel és kérdésekkel kapcsolatban Kis Krisztiánné tantárgyi adminisztrátornak lehet email-t küldeni. (Kis.Krisztianne@kertk.szie.hu)
 
 

Kertészeti termesztési és műszaki ismeretek
Tárgykód: 3KU50NAK03F
Kreditpont: 10
Követelmény: gyakorlati jegy
Tárgy lerása:
 
A Kertészeti termesztési és műszaki ismeret tárgy a Kertészeti gyakorlati fogások c. tárggyal hasonló szervezésű. A Kertészeti gyakorlati fogások c. tárgy a Kertészmérnök felsőoktatási szakképzési szak kötelező tantárgya. 5 hetes tartamgyakorlat, mely Soroksáron a Kertészettudományi Kar Kísérleti Üzem és Tangazdaságában tölthető el. Az oktatók a Kísérleti Üzem ágazatvezetői. A tantárgyfelelős dr. Geösel András. A gyakorlat műveltető jellegű. Célja, hogy a Hallgatóink betekintést nyerjenek az ágazatokban folyó aktuális feladatokba; bemutatás, szemléltetés és gyakoroltatás útján széleskörű gyakorlati ismereteket és szakmai jártasságot szerezzenek. Az Üzem hét ágazatában: a Dísznövénytermesztési, Faiskolai, Gyógynövénytermesztési, Gyümölcstermesztési, Ökológiai Gazdálkodás, Nemesítési és Zöldségtermesztési Ágazatokban, valamint a Központi Termelésben és a Műhelyünkben az éppen aktuális kertészeti feladatok végzésében, a vevők kiszolgálásában, a post-harvest feladatok és a háttérmunkák ellátásában gyakorolhatnak a felsőoktatási szakképzés diákjai.
 
A gyakorlat ideje alatt az Üzem bármelyik ágazatában történhet munkavégzés. A hallgatói beosztást minden hét elején a központi épület (a buszmegállók melletti, sárgára festett, térköves parkolóval ellátott épület) ajtajára kifüggesztjük. A gyakorlat az Üzem munkarendjéhez igazodik. Hétfőtől csütörtökig reggel 8 órától délután 15 óráig tart a munkavégzés, pénteken reggel 8 órától délután 1 óráig tart. A gyakorlat kezdetére a beosztás szerinti ágazatban, a szabad ég alatt történő fizikai munkavégzésre alkalmas ruhába átöltözve kell a hallgatóknak megjelenni. Metszőollót (éleset) a gyakorlatokra hozni kell. Az ebédszünet az érintett ágazatok általános és aznapi munkarendjeihez igazodik, fél órás időtartamú. Az Üzem területén bolt nincs, ezért a napi szükséges folyadékról és élelemről a hallgatóinknak előre gondoskodniuk kell.
 
Minden gyakorlati nap kezdetén a Hallgatók balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amit aláírásukkal és Neptun kódjukkal az arra rendszeresített nyomtatványon tanúsítanak. A gyakorlati napokon jelenléti ív vezetése is lehetséges. Koszolható ruháról, zárt lábbeliről, időjárásnak megfelelő öltözetről a Hallgatónak gondoskodnia kell. Érdemes a napfény elleni és a kullancsok elleni védekezésről is gondoskodni. Hosszú haj esetében valamilyen, a hajat összefogó megoldást is alkalmazzon az érintett Diák (balesetvédelem miatt)! Az Üzem területén csak az arra kijelölt helyen lehet dohányozni! Alkoholos italt, kábítószert és egyéb tudatmódosító szereket használni és tartani az Üzem területén tilos! Alkoholos és egyéb munkavégzésre alkalmatlan állapotban a napi gyakorlat megkezdése és/vagy folytatása elutasítható.
 
Amennyiben a Hallgató tartósan vagy alkalomszerűen gyógyszert szed, vagy súlyos betegséggel, allergiával él együtt, azt a nap kezdetén a gyakorlatvezetővel közölnie kell!
 
A tárgy értékelése háromfokozatú skálán történik (kiválóan megfelelt (5), megfelelt (3) és nem felelt meg (1)). A teljesítéséhez szükséges:

- pontos megjelenés,
- a feladatok megoldásában való aktív részvétel,
- szükség szerint önálló és fegyelmezett munkavégzés.
 
A gyakorlatokról való hiányzás mértékét a TVSZ határozza meg. A hiányzásokról orvosi és egyéb igazolás nem szükséges, de a hiányzást lehetőség szerint e-mailben előre jelezni szükséges. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy bármilyen felmerülő probléma esetén, az esetleges kérésekkel és kérdésekkel kapcsolatban Kis Krisztiánné tantárgyi adminisztrátornak lehet email-t küldeni. (Kis.Krisztianne@kertk.szie.hu)
 

Nyári gyakorlat
Tárgykód: 3KU50NAK05B
Kreditpont: 0
Követelmény: aláírás megszerzése
Tárgy lerása:
 
3 nap terepgyakorlat. A 2014/15. tanévtől tanulmányaikat megkezdő hallgatóknak kell teljesíteni!
 
A tárgy kötelezően teljesítendő az elsőéves kertészmérnök BSc, környezetgazdálkodási agrármérnök BSc és az informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc hallgatóknak. Az aláírás feltétele 3 (egybefüggő) gyakorlati nap teljesítése a soroksári Kísérleti Üzemben, amelyeket a kurzus választásával a Jelentkező választ ki. A kurzus megnevezése értelemszerűen azt az időtartamot jelöli, amely napokon a Hallgatónak gyakorlatot kell teljesítenie a nyári szünet ideje alatt. Az oktatók a Kísérleti Üzem ágazatvezetői. A tantárgyfelelős dr. Pluhár Zsuzsanna. A gyakorlat műveltető jellegű és célja, hogy a Hallgatóink betekintést nyerjenek az ágazatokban folyó aktuális szakmai feladatokba. Az Üzem területén dísznövények, gyümölcsfélék, zöldségfélék, gyógy- és aromanövények, gyümölcsfaiskolai termékek, ökológiai gazdálkodásból származó termények termesztésével, palántaneveléssel foglalkozunk és nemesítési feladatokat látunk el 7 ágazatunkban.
 
A gyakorlat reggel 8 órakor kezdődik és délután 3-ig tart Soroksáron, félórás ebédszünet biztosításával. A napi, ágazatokba való beosztást a Központi Iroda (a buszmegállók melletti, térkővel burkolt parkolóval ellátott épület) ajtajára függesztjük ki. Ezen a Hallgató Neptun kódja alapján nézheti meg a beosztását. Követelmény a pontos megjelenés, a fegyelmezett és lehetőség szerinti önálló, aktív munkavégzés. A gyakorlat kezdetére a táplálkozást, átöltözést és cigarettázást be kell fejezni. Az ebédszünet az érintett ágazatok általános és aznapi munkarendjeihez igazodik. Fontos megjegyezni, hogy a Kísérleti Üzem területén és annak közelében élelmiszert árusító bolt nem található, ezért a hallgatóinknak gondoskodniuk kell élelemről és folyadékról maguknak.
 
Minden gyakorlati nap kezdetén a Hallgatók balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amit aláírásukkal és Neptun kódjukkal az arra rendszeresített nyomtatványon tanúsítanak. A gyakorlati napokon jelenléti ív vezetése is lehetséges. Koszolható ruháról, zárt lábbeliről, időjárásnak megfelelő öltözetről a Hallgatónak gondoskodnia kell. (Éles) metszőollót a gyakorlatra hozni kell. Érdemes a napfény elleni és a kullancsok elleni védekezésről is gondoskodni. Hosszú haj esetében valamilyen, a hajat összefogó megoldást is alkalmazzon az érintett Diák (balesetvédelem miatt)! Az Üzem területén csak az arra kijelölt helyen lehet dohányozni! Alkoholos italt, kábítószert és egyéb tudatmódosító szereket használni és tartani az Üzem területén nem lehet! Alkoholos és egyéb munkavégzésre alkalmatlan állapotban a napi gyakorlat megkezdése és/vagy folytatása elutasítható és pótlásra kötelezett a Hallgató.
 
Amennyiben a Hallgató tartósan vagy alkalomszerűen gyógyszert szed, vagy súlyos betegséggel, allergiával él együtt, azt a nap kezdetén a gyakorlatvezetővel közölnie kell! A TVSZ alapján a kijelölt gyakorlati napokról egy nap hiányzás megengedett, amit a Kísérleti Üzemben pótolni kell. (Ebbe a fentebb említett, esetleges napi kizárás is beletartozik.) A pótlást a tantárgyi adminisztrátorral lehet emailben egyeztetni (Kis.Krisztianne@kertk.szie.hu). Az egy napnál több hiányzás a tantárgy aláírásának megtagadását vonja maga után. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy bármilyen felmerülő probléma esetében legkésőbb a kurzus megkezdését megelőző hét munkanapjain lehet kérvényt írni elektronikusan a tantárgyfelelősnek a fentebbi emailcímen.
 
A tantárgyleírást jótanáccsal szeretnénk zárni. A Neptun-rendszerben olyan EMAILCÍMet állítsanak be, amelyiket rendszeresen néznek! Csak az elektronikus levelezés útján tudunk gyorsan információt juttatni a Hallgatóinknak, amelyre többnyire sor is kerül a Nyári gyakorlat tárgy szervezése és lebonyolítása alatt.
 

magyar