Dísznövénytermesztési Ágazat

Dísznövénytermesztési Ágazat
A Dísznövénytermesztési és -faiskolai Ágazatban két országos jelentőségű fajtagyűjtemény található. Az örökzöld gyűjteményben elsősorban tű- és pikkelylevelű fák és cserjék találhatók meg. Jelentős a boróka gyűjtemény az állományon belül. A lombhullató gyűjteményben fa- és bokortermetű növények növekednek. A gyűjtemények folyamatosan gyarapodnak, jelenleg az örökzöldek 700, a lombhullatók megközelítőleg 500 taxon-számot érnek el. A gyűjteményekből származó szaporítóanyagokat árusítjuk, egyes növényfajokból gyökeres kis- vagy nagyméretű konténeres növényeket nevelünk eladásra.
1963-ban alapították a dísznövénytermesztés oktatásának és kutatásának kulcsfontosságú bázisát, jelenleg 20,3 ha-on helyezkedik el. A tű- és pikkelylevelű örökzöld gyűjtemény (550 taxon) és anyatelep, valamint a lombos fa- és cserjegyűjtemény (510 taxon) folyamatosan változik: egyrészt gyarapodik, másrészt az időjárás rapszodikussága következtében egyes fajták elpusztulnak. Ágazatunkban szaporítási és nevelési kísérletek folynak. 2011-ben védett növényeket magába foglaló gyűjteményt is telepítettünk, pályázati keretek között.
A telep kiemelt oktatási és kutatási feladatokat lát el, gyűjteményei nagymértékben járulnak hozzá a hazai fajtafenntartáshoz és szelekciós nemesítéshez. A fajtagyűjteményeket és a törzsültetvényeket génbanki jelleggel tartjuk fent. A termesztési feltételeknek megfelelően fejlesztjük tovább telepeinket.
 
Gyakorlati oktatás
Az egyetemi hallgatói képzéseken felül ─ az aktuális félévben előírt terepgyakorlatok, nyári gyakorlatok, naposi foglalkozások ─, az ágazat részt vesz a Felsőoktatási Szakképzésben tanuló diákok gyakorlati ismereteihez szükséges kertészeti fogások elsajátításában. Ezen túl esetenként az ágazat ─ az ágazat tevékenységéhez szorosan nem kapcsolódóan ─ a közoktatásban tanulók részére tart ismeretterjesztő előadást szabadföldi dísznövények szaporításáról, neveléséről, díszkertészeti alkalmazásáról.
 
Tanszéki-hallgatói kutatás
Az ágazat a Dísznövény Tanszék irányításával részt vesz számos hallgatói kísérlet, valamint PhD és egyéb ‒ pl. pályázatokhoz kapcsolódó ‒ tudományos munkák előkészítésében, illetve azokhoz kapcsolódó feladatok elvégzésében.
 
Ültetvény fenntartás
Az ágazat kezelésében van 10 hektárnyi díszfaiskolai ültetvény is ─ többségében idős állományú fenyő, valamint lomblevelű fa és cserje. Ennek fenntartása génpályázati kötelezettségként jelentkezik. Az ültetvény  jellegénél fogva ismeretterjesztő funkciót is betölt, illetve a terület és a növényegyedek ápolása lehetőséget biztosít a hallgatói gyakorlatok keretén belül parkfenntartási munkafolyamatok bemutatására, gyakoroltatására.
 
Termék előállítás
Az ágazat felszereltsége, illetve infrastruktúrája jelenleg csak a szabadföldi, illetve fűtetlen termesztő berendezésekben szaporítható és nevelhető dísznövények előállítását teszik lehetővé. E tevékenység döntően díszcserjék dugványozásos szaporításából és kiscserepes neveléséből áll, ami egy kevés, tőosztással előállított évelővel egészül ki. Tavaszi feladatként jelentkezik ezen felül a Dísznövény Tanszék részére, hallgatói beszámoló céljára előállított egynyári palánták megnevelése. Az így megtermelt termék kerül értékesítésre. A forgalmazás döntően két formában történik: egyrészt a telephelyen ─ inkább viszonteladók, illetve viszontfelhasználók részére ─, másrészt az üzem által szervezett, ún. terményvásárok keretében. Az ágazat tervezi termék-előállítási tevékenységének bővítését évelő dísznövények termelésével, virágkötészeti termékek előállításával.

magyar